Rasteby kai

Rastebykaia

Bryggeanlegget ble bygget til eget bruk og er i hovedsak satt opp av såkalt "russetømmer". Dette er tømmer som har sitt opphav ved elvene i den nordre delen av Russland og ble funnet rekende langs kysten i Nord-Norge.Eieren samlet sammen så mye tømmer som mulig mens han fisket langs kysten av Finnmark og fløtet dette tilbake til sitt hjem i Rasteby i Stordfjord Kommune.Eier fisket ut fra eget anlegg og bryggeanlegget ble brukt til lagring og tørking av fiskeutstyr og ellers utstyr som ble brukt til det daglige liv ombord i båten.Bryggen er brukt til vedlikehold av bruk og lagring av utstyr.

Det finnes få slike anlegg igjen i Norge i dag ,og det arbeides med vernestatus for dette anlegget.
Anlegget er en del av prosjektet " Det gode liv på Vestersia " og er tenkt brukt i reiselivssammenheng,kulturarrangementer,lag og foreninger,lokalhistorisk formidling til skoler,turister og lignende.

Birger mikkelsen (prosjektleder)

Uke 1 til 4


Denne kaia er direkte farlig å gå på. Dette er før vi startet restaurering


Her er vi startet med sikringsarbeidet .Simon med nytt tau til barduner.Tomas i gang med riving , lite tre og mye jord.


Det ser ikke så bra ut , men bare vent !!Ja ,se her nu begynner det å ta form .Ny pæle på (4" x 10 ") trefundament og ny konstruksjon , dette blir gøy !!
Ny pæle på 20 mm rustfri stålfundament .


Ja , se her. Nu begynner det å ta form.Vi løfter overgangen til nothuset med noen cm. Da er det bare å starte med kaidekke.Pæler,konstruksjon,bjelker og skråband . Det blir mange tunge løft , men nykaia begynner å ta form .Kaidekke begynner å komme på plass , men ennu et stykke igjen .Pæling , konstruksjon og bjelkelag er ferdig for i år. Nu er det bare kaidekke , sikringsarbeid
og opprydingen som er igjen.


Det skrider fram , ingenting å si på arbeidslysta !!!!

Simon demonstrerer kutteteknikken sin til Thomas , dette går så det suser !

Rafi i full konsentrasjon .

Lavvannstag , dette er før skråband er på plass .
Guttan i full gang , de gjør en god jobb !!!

Dit skal vi , det er ennå en del spiker igjen å banke !
Det komm ekstrem høyvann .
Slik så det ut når det var riktig høyvann.
Simon , Thomas og Rafi tar en pause i finværet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar